Oslagbart effektiv administration
Genom att dela på administrationen har Jonatan Hjort på Svensk Företagspool hittat en modell för att entreprenörer ska kunna fokusera på entreprenörskapet istället för att administrera.
Egentligen vill inte entreprenörer administrera, de vill syssla med det som de är bäst på – att utföra sina tjänster. Men de vill heller inte betala mer än de själv tjänar till någon som sköter deras papper. Så Jonatans idé var enkel; om flera entreprenörer administreras i samma bolag, och redovisningssystem och uppföljning byggs upp utifrån att respektive entreprenör egentligen är sin egen men samsas i ett bolag, så borde administrationen bli oslagbart effektiv och därigenom kunna göras billigare. Han startade Svensk Företagspool för fem år sedan, och omsättningen har sedan dess ökat hela tiden.
– Målsättningen är att på sikt arbeta tillsammans med cirka 40-50 entreprenörer. Eftersom det är mindre arbete att administrera i bolag med femtio entreprenörer än 50 bolag med en entreprenör så är modellen mycket kostnadseffektiv. Till exempel är det i stället för 50 bankkonton bara ett bankkonto som ska stämmas av, en skattedeklaration att upprätta istället för 50, och bara ett bokslut som ska göras.

Alla vet vi vilken tid det tar att planera för veckans alla aktiviteter som måste göras för att företaget ska fungera, och har vi det hängande över oss kan vi lätt bli blockerade i vårt kreativa tänkande. I Jonatans modell är det enkelt för entreprenören. Entreprenören skaffar själv sina uppdrag. Företagspoolen sköter hela administrationen och betalar sedan ut lön till entreprenören och ser till att alla skatter erläggs i rätt tid.
– Modellen bygger på ömsesidigt förtroende. För att Företagspoolen ska kunna fortsätta att växa måste den enskilde entreprenören vara säker på att allt vi gör, görs korrekt och att de övriga entreprenörerna är seriösa, avslutar Jonatan.


Svensk Företagspool

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0733-726314
Fax: 0171-470450


Email:
jonatan.hjort@nbv.se

Adress:
Svensk Företagspool
Villberga Edsta 7
74081 Grillby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN